Warunki sprzedaży

Ogólne warunki sprzedaży mają pełne zastosowanie do każdego zamówienia złożonego na stronie www.boitier-e85.com.

www.boitier-e85.com należy do:

SASU PARADYGM85
1 boulevard des deux ormes
Delfiny Bat.7
13090 Aix en Provence
Francja

Wszelkie transakcje przeprowadzane z PARADIGME85, właścicielem witryny www.boitier-e85.com, będą regulowane wyłącznie ogólnymi warunkami sprzedaży wyszczególnionymi poniżej.

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SKŁADANYCH ZAMÓWIEŃ I ZAWARTYCH UMÓW:

SZTUKA. 1
AKCEPTACJA NINIEJSZYCH OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY I OSTRZEŻEŃ

1.1 – Akceptacja niniejszych warunków sprzedaży
Wypełnienie przez użytkownika (zwanego dalej „klientem”) formularza zamówienia znajdującego się na stronie lub potwierdzenie zamówienia poprzez dokonanie płatności oznacza pełną i całkowitą akceptację niniejszych ogólnych warunków sprzedaży, które jako jedyne będą miały zastosowanie tak zawartą umowę.

1.2 – Ostrzeżenie
Nasza firma zapewnia dystrybucję pudełek (obecnie bez homologacji we Francji) zarezerwowanych wyłącznie dla zawodów samochodowych i zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności związanej z kwestionowaniem gwarancji producenta, uszkodzeń mechanicznych lub elektronicznych lub ubezpieczenia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za użytkowanie na drogach publicznych.

Należy pamiętać, że wszelkie modyfikacje lub instalacja, nawet prosta wymiana radia samochodowego, w nowszym pojeździe mogą spowodować utratę Gwarancji Producenta.
Dlatego montaż może skutkować naruszeniem gwarancji producenta.

1.3 – Dane techniczne

Stan pojazdu oraz rodzaj silnika ma wpływ na wzrost mocy generowanej przez nasze agregaty. Nie powinniśmy więc widzieć żadnych zobowiązań umownych w liczbach, które pojawiają się w naszych dokumentach handlowych i określają ilość zużytego paliwa lub przyrost mocy, ponieważ mają one jedynie charakter informacyjny.

SZTUKA. 2
POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA I ZAWARCIE UMOWY

Płatność za pozycje odbywa się w euro (EUR) wyłącznie przelewem lub kartą kredytową z paskiem.
Zapłata za towar przez Klienta oznacza złożenie zamówienia i pełną akceptację niniejszych ogólnych warunków sprzedaży.
boitier-e85.com zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w dowolnym momencie bez podania przyczyny.

SZTUKA. 3
OGÓLNE ZOBOWIĄZANIA STRON

3.1 – Zobowiązania Boitier-e85.com
boitier-e85.com zobowiązuje się, za wyjątkiem przypadków siły wyższej, w przypadku przyjęcia zamówienia, do dostarczenia zamówionych przez Klienta rzeczy pod adres wskazany przez Klienta w chwili składania zamówienia, w granicach dostępnych zapasów.

3.2 – Zobowiązania użytkownika
Klient zobowiązuje się do wyraźnego wskazania adresu, na który ma nastąpić dostawa w godzinach pracy.
Klient zobowiązuje się zapłacić wskazaną cenę za towar, który ma zostać dostarczony, przy czym dostawa będzie możliwa dopiero po otrzymaniu płatności za przedmiotowe zamówienie przez boitier-e85.com
Klient zobowiązuje się wziąć odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa dotyczących montażu i użytkowania zamówionego sprzętu.
Klient zobowiązuje się do zawarcia wszelkich niezbędnych ubezpieczeń dotyczących instalacji i użytkowania zamówionego sprzętu.

3.3 – Prawo do odstąpienia od umowy
Zgodnie z postanowieniami art. L 121-20 Kodeksu konsumenckiego, Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
Ten ustawowy okres odstąpienia od umowy wynoszący 14 dni dotyczy wyłącznie produktów zakupionych online.
Klient ma zatem 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania swoich produktów na zażądanie numeru zwrotu od obsługi klienta boitier-e85.com. e-mailem lub telefonicznie. Po otrzymaniu numeru zwrotu masz dodatkowe 10 dni kalendarzowych na zwrócenie nam produktu. Po otrzymaniu produktu, jeżeli jego stan odpowiada warunkom określonym w paragrafie 3.4, Klientowi przysługuje według własnego wyboru wymiana lub zwrot pieniędzy.

Po upływie tego okresu 10 dni produkt(y) nie podlegają zwrotowi.
Jeżeli Klient złożył w Biurze Obsługi Klienta prośbę o zwrot w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania swoich produktów, ale zwróci paczkę po upływie 10 dni kalendarzowych od daty otrzymania otrzymania numeru zwrotu, jedynie kredyt lub może zostać udzielona wymiana, i to w maksymalnym terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania swoich produktów. Po upływie tego 30-dniowego okresu produkt(y) nie podlegają zwrotowi.
W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa zwrotu i zgodnie z postanowieniami art. L. 121-20 Kodeksu konsumenckiego, koszty zwrotu Zamówienia ponosi Klient.

Przedmioty muszą zostać zwrócone jako całkowicie nowe, w całości, wraz z akcesoriami, kondycjonowane i zapakowane w sposób oryginalnie i bez śladów użytkowania, aby umożliwić ponowne wystawienie danych produktów do sprzedaży, wraz z oryginałem faktury zakupu.
Zgodność z tymi warunkami będzie oznaczać zwrot kosztów ze strony PARADIGME85 w ciągu trzydziestu (30) dni od kwot zapłaconych przez klienta i odpowiadających sumie zwróconych produktów. Opłaty za wysyłkę i/lub obsługę nie podlegają zwrotowi.
Przyjmowane będą wyłącznie produkty zwrócone w stanie kompletnym, w oryginalnym opakowaniu, w idealnym stanie do odsprzedaży i z dołączonym oryginałem faktury zakupu.
W przypadku każdego przedmiotu, który jest niekompletny, uszkodzony, uszkodzony lub którego oryginalne opakowanie zostało uszkodzone, PARADIGME85 zastrzega sobie prawo do odmowy zwrotu kosztów lub pobrania kosztów naprawy produktu w wysokości od 77 do 228 euro. W takim przypadku dokładna kwota zostanie podana Klientowi po sprawdzeniu stanu zwracanych produktów.
Jeżeli Klient odmówi pokrycia kosztów naprawy, produkty zostaną odesłane Klientowi na jego koszt.

3.4 – Procedura zwrotu produktu
Aby skorzystać z prawa zwrotu, Klient musi najpierw skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta w terminach przewidzianych w niniejszym artykule 10.2, bezpośrednio z Strona Kontakt > Zwrot dobra

Klient otrzyma następnie wiadomość e-mail z potwierdzeniem zwrotu, zawierającą numer zwrotu, zwany RMA.
W przypadku zwrotu towaru Klient jest zobowiązany wysłać część lub całość Zamówienia na własny koszt na adres podany przez Biuro Obsługi Klienta.

3.5 – Anulowanie
boitier-e85.com zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w dowolnym momencie bez podania przyczyny.

SZTUKA. 4
POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

4.1.1 – Odpowiedzialność boitier-e85.com
boitier-e85.com nie ponosi w żaden sposób odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody spowodowane zakupem i/lub użytkowaniem zamówionych artykułów. boitier-e85.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za naruszenia obowiązujących przepisów prawnych spowodowane zakupem i/lub użytkowaniem przedmiotów sprzedawanych na stronie www.boitier-e85.com

4.1.2 – Obowiązki Klienta
Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za bezpośrednie i pośrednie szkody oraz popełnione przestępstwa, spowodowane zakupem i/lub użytkowaniem przedmiotów zakupionych na stronie www.boitier-e85.com lub jakiejkolwiek innej stronie internetowej lub dystrybutorze wprowadzającym na rynek jakikolwiek sposób artykuły dostarczane za pośrednictwem strony www. boitier-e85.com.

4.1.2 – Cena, faktura
Całkowita cena wskazana przy składaniu zamówienia za pośrednictwem boitier-e85.com jest ceną ostateczną. Cena ta obejmuje cenę przedmiotu, opłaty manipulacyjne, opakowanie, opłaty za załadunek i opłaty za fracht.
Ceny podane są w euro (EUR)
Płatność za pozycje odbywa się w euro (EUR) wyłącznie przelewem lub kartą kredytową za pośrednictwem Stripe.

4.2 – Transport – dostawa – terminy dostaw
Produkty wysyłane przez www.boitier-e85.com są dostarczane w ciągu 3 do 8 dni (w zależności od wybranego przewoźnika) po dokonaniu płatności akceptowaną metodą płatności. We wszystkich przypadkach maksymalny termin wynosi 30 dni roboczych. Nasze produkty są dostępne na całym świecie i do wyczerpania zapasów na stronie www.boitier-e85.com. Dostawy do niektórych krajów są możliwe tylko pod warunkiem akceptacji przewoźnika wybranego przez boitier-e85.com

4.2.1 – Opłaty dodatkowe i celne
W przypadku produktów pochodzących z krajów spoza EWG, po otrzymaniu zamówienia przez Klienta może zostać naliczona opłata celna oraz podatek VAT. www.boitier-e85.com nie uczestniczy w żaden sposób w pokryciu takich kosztów.

4.2.2 – Zwrot – Zwrot pieniędzy
Zwrot towaru przez Klienta nie jest tolerowany w przypadku braku wcześniejszej zgody z naszej strony, z zastrzeżeniem poniższych szczegółów, które dotyczą sprzedaży wysyłkowej. Tylko wnioski o wymianę będą rozpatrywane pozytywnie. Koszty zwrotu pokrywa Klient, który ma obowiązek zwrócić produkt w nowym stanie i oryginalnym opakowaniu.

Przedmioty muszą zostać zwrócone jako całkowicie nowe, w całości, wraz z akcesoriami, kondycjonowane i zapakowane w sposób oryginalnie i bez śladów użytkowania, aby umożliwić ponowne wystawienie danych produktów do sprzedaży, wraz z oryginałem faktury zakupu.
Zgodność z tymi warunkami będzie oznaczać zwrot kosztów ze strony PARADIGME85 w ciągu trzydziestu (30) dni od kwot zapłaconych przez klienta i odpowiadających sumie zwróconych produktów. Opłaty za wysyłkę i/lub obsługę nie podlegają zwrotowi.

Przyjmowane będą wyłącznie produkty zwrócone w stanie kompletnym, w oryginalnym opakowaniu, w idealnym stanie do odsprzedaży i z dołączonym oryginałem faktury zakupu.
W przypadku każdego przedmiotu, który jest niekompletny, uszkodzony, uszkodzony lub którego oryginalne opakowanie zostało uszkodzone, PARADIGME85 zastrzega sobie prawo do odmowy zwrotu kosztów lub pobrania kosztów naprawy produktu w wysokości od 77 do 228 euro. W takim przypadku dokładna kwota zostanie podana Klientowi po sprawdzeniu stanu zwracanych produktów.
Jeżeli Klient odmówi pokrycia kosztów naprawy, produkty zostaną odesłane Klientowi na jego koszt.

4.2.3 – Gwarancja
Pudełka Ethanol Starflex® i 2.0 Wifi® objęte są gwarancją na okres 2 lat z możliwością przedłużenia do 5 lat za dodatkową opłatą.
Umowa gwarancyjna dotyczy wyłącznie pudełek Ethanol Starflex® i 2.0 Wifi®. Jeżeli Klient zauważy usterkę w którymś z naszych pudełek i zwróci je do nas, gwarancja przewiduje jego naprawę lub wymianę po stwierdzeniu wady w naszych warsztatach.

W przypadku konieczności demontażu i ponownego montażu naszych produktów, kosztami robocizny obciążamy Klienta, który zwrócił nam produkt. Jedynie normalne użytkowanie produktu pozwala na skorzystanie z gwarancji, która utraciłaby ważność w przypadku wadliwego montażu lub niewykonania go przez fachowca, który zadbał o sprawdzenie dobrego stanu i ogólnego prawidłowego funkcjonowania pojazdu.

We wszystkich obszarach, a w szczególności w obszarach określonych w art. 1641 i nast. Kodeksu cywilnego, nasze gwarancje ograniczają się do wyłącznej wymiany wadliwych elementów lub produktów oraz kosztów wysyłki lub transportu. Klient ponosi wszelkie koszty związane z montażem i demontażem produktu. Od naszej firmy w żadnym wypadku nie można wymagać zapłaty odszkodowania, bez względu na przyczynę.

PARADIGME85 nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowe działanie lub uszkodzenia silnika, które mogą wystąpić po zainstalowaniu zestawu na etanol lub jego akcesoriów. Nasza firma nie udziela żadnej gwarancji w następujących przypadkach: siła wyższa, zaniedbanie lub brak konserwacji, niewłaściwe użytkowanie, wadliwy montaż lub wykonanie przez osobę nie posiadającą kwalifikacji zawodowych.

www.boitier-e85.com oferuje gwarancję na 2 (dwa) lata lub 5 (pięć) lat, w zależności od wybranej opcji, obejmującą wszelkie wady produkcyjne, pod następującymi warunkami:

  • We wszystkich przypadkach gwarancja może zostać zastosowana dopiero po sprawdzeniu danych elementów przez serwis posprzedażny boitier-e85.com.
  • W przypadku konieczności demontażu i ponownego montażu naszych produktów, kosztami robocizny obciążamy Klienta, który zwrócił nam produkt.
  • Jedynie normalne użytkowanie produktu pozwala na skorzystanie z gwarancji, która utraciłaby ważność w przypadku wadliwego montażu lub niewykonania go przez fachowca, który zadbał o sprawdzenie dobrego stanu i ogólnego prawidłowego funkcjonowania pojazdu.
  • Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych bezpośrednio lub pośrednio na skutek użytkowania sprzętu.
  • Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń, z wyjątkiem uszkodzeń powstałych podczas transportu do kupującego i na warunkach określonych w artykule 4.4 niniejszych warunków sprzedaży.
  • Żadna gwarancja nie może mieć zastosowania, dopóki kupujący nie zwróci kwestionowanego sprzętu na stronę www.boitier-e85.com
  • Koszty wysyłki poniesione w związku z realizacją gwarancji pokrywa kupujący.
  • Decyzja o naprawie, wymianie lub zwrocie części lub całości sprzętu objętego gwarancją należy wyłącznie do www.boitier-e85.com

W przypadku sporu dotyczącego stosowania niniejszych warunków sprzedaży, właściwy będzie wyłącznie sąd handlowy w Aix en Provence (Francja).

4.3 – Przeniesienie ryzyka
Odpowiedzialność boitier-e85.com wygasa z chwilą przekazania towaru przewoźnikowi. Przedmioty podróżują na wyłączne ryzyko klienta.

4.4 – Zastrzeżenia przy odbiorze produktów i restrykcyjne przypadki zwrotu/wymiany
boitier-e85.com uznaje ważność sporu ze strony Klienta tylko wtedy, gdy dostarczone artykuły nie odpowiadają zamówionym ilościom lub modelom lub gdy przesyłka zawierająca przedmioty okaże się poważnie uszkodzona przed dostarczeniem do Klienta klient.
Szczegółowe zastrzeżenia muszą być dokonane w formie pisemnej, opatrzone datą i podpisane na Dowodzie Dostawy dla przewoźnika w momencie dostawy. Kopia lub kserokopia dokumentu zawierającego zastrzeżenia musi zostać przesłana na adres boitier-e85.com (e-mailem lub pocztą) nie później niż dwadzieścia cztery godziny na dobę. (24 godziny) godzin po przeniesieniu rezerw.

Jeżeli powyższa procedura została zachowana i jeżeli reklamacja okaże się zasadna, z uwagi na znaczne uszkodzenie przesyłki i przedmiotu, boitier-e85.com zastrzega sobie prawo do zwrotu zapłaconej przez Klienta ceny lub przeprowadzenia naprawy nowa dostawa podobnych przedmiotów po otrzymaniu uszkodzonego towaru zwróconego na nasz adres.
Jeżeli dostawa nie jest zgodna ilościowo lub jakościowo z zamówieniem oraz w przypadku, gdy Klient chce zachować otrzymany towar, boitier-e85.com zobowiązuje się zwrócić jedynie ewentualną różnicę w cenie pomiędzy zamówionymi produktami a dostarczonymi produktami, wyłącznie jeżeli dostarczone produkty mają niższą cenę niż zamówione i opłacone.
Zamówiony przedmiot zostanie wymieniony lub zwrócony tak szybko, jak to możliwe.

SZTUKA. 5
NIEWAŻNOŚĆ – SIŁA WYŻSZA – PRAWO OBOWIĄZUJĄCE – WŁAŚCIWE SĄDY

W przypadku, gdy jedno z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży zostanie z jakiegokolwiek powodu uznane za nieważne lub niemające zastosowania, ten przypadek niemożności nie będzie miał wpływu na zastosowanie pozostałych postanowień Ogólnych Warunków; które uznano za niemające zastosowania, zastąpiono następnie przepisem możliwie najbliższym.

boitier-e85.com, nie może ponosić odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązania powstałe na skutek działania siły wyższej, od niej niezależnej, w tym w szczególności, bez ograniczeń, w przypadku wojny, zamieszek, powstania, przerwy w transporcie, importu lub eksportu problem, zwyczaje, strajk, lokaut, brak artykułów, pożar, lawina, zaspa śnieżna, trzęsienie ziemi, burza, powódź.

Niniejsze ogólne warunki podlegają prawu francuskiemu.
Wszelkie trudności w interpretacji lub wykonaniu będą należeć wyłącznie do właściwych sądów w Aix en Provence (Francja). W przypadku ewentualnego sporu lub różnicy zdań, po bezskutecznych próbach osiągnięcia przez strony polubownego porozumienia, wyłącznie sąd gospodarczy w Aix en Provence (Francja) jest właściwy do rozstrzygnięcia sporu.